Utskriftsvennlig versjon

Arkivnøkler

For perioden fra opprettelsen av Norges Handelshøyskole til ca 1980 er nøkkelen til arkivmaterialet en alfabetisk oversikt over stikkord.

Fra og med ca 1980 tok man i bruk Statens Felles arkivnøkkel og bygget ut egne fagklasser med hjelp fra universitetene. Denne nøkkelene ble revidert på slutten av 1990-tallet. NHH har revidert sin versjon i 2018.

I 2021 ble arkivnøkkel revidert i sammenheng med bevarings- oo kassasjonsplanen. Se derfor mappe for reglement - bevarings- og kassasjon for mer informasjon.

Laster...