Utskriftsvennlig versjon

Strategi for NHH 2018 - 2021

NHHs strategi definerer formål, visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder.

Megatrender og endring

I en verden preget av raske endringer skal NHH vise vei for kunnskaps- og kompetanseutvikling på fagområdene som kjennetegner en ledende internasjonal handelshøyskole.

Formål og visjon

NHH skal være en drivkraft for nærings- og samfunnsutvikling og utdanne mennesker for verdiskaping og bærekraftig utvikling. NHH skal være en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse.

Verdigrunnlag

Høy kvalitet, solid etisk standard og innsats for felles mål preger all virksomhet ved NHH. Studenter, ansatte og alumni er engasjerte, åpne og ambisiøse, og brenner for å bidra til positiv endring i samfunnet rundt seg.  

HOVEDMÅL

NHH har definert hovedmål og tilhørende delmål på fire felt. 

  • Utdanning
  • Forskning
  • Samspill med nærings- og samfunnsliv
  • Organisasjon og ressurser

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

Høyskolen har fem satsingsområder i strategiperioden.

  • Faglig fornyelse og relevans
  • Fremragende læringsmiljø og pedagogikk
  • Forskning på toppnivå
  • Et tydelig NHH-avtrykk i samfunnet og et revitalisert alumniarbeid
  • Systematisk digitalisering

Les mer her.

Laster...