Styret og ledelsen

Styret

Styret er Norges Handelshøyskoles øverste styringsorgan med ansvar for strategiutvikling, ressursdisponering og resultatrapportering. Styret har også ansvar for at organisasjonen drives effektivt innen de rammer som er gitt av overordnet myndighet.

Medlemmer i perioden 1. august 2021 til 31. juli 2025:

Styreleder: Karen Helene Ulltveit-Moe

Eksterne representanter: Harald Espedal, Tord Lien, Miao Reinlund

Vara: Wenche Kjølås

Fast ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger: Aline Bütikofer, Inger G. Stensaker, Katarina Kaarbøe

Vara: Jøril Mæland, Helge Thorbjørnsen, Tor W. Andreassen

Teknisk/administrativt ansatte: Hallvard Lyssand

Vara: Maja Dame, Ann-Mari Haram

Midlertidig ansatte i forskning- og undervisningsstillinger: Siri D. Isakson

Vara: Simone Traini, Atle Haugen

Studenter: (i perioden 1.8.2021-31.7.2022): Maria Selsås Fjogstad, Aksel Devold

Vara: Sigrid Barstad Sanner, Thorvald Mosvold

Sekretær for Styret: Øystein Thøgersen

Rektoratet

NHH byttet ledelsesmodell 01.08.2017 og gikk fra Universitets- og høyskolelovens hovedmodell med valgt rektor og todelt ledelse til enhetlig ledelse med ansatt rektor og eksternt utpekt styreleder.

Rektors leiargruppe 2021- 2025 utgjør; Rektor Øystein Thøgersen, prorektor for utdanning Stig Tenold, prorektor for forskning Malin Arve, prorektor for fagressurser Frode Sættem, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Geir Mikalsen og Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring Bjørg Marit Eknes