Utskriftsvennlig versjon

Bevarings- og kassasjonsplan

Våren 2020 startet arbeidet med å lage en bevarings- og kassasjonsplan for NHH. Arbeidet involverte alle enheter i administrasjonen, samt institutter og ledelsen. Arbeidet ble ferdigstilt våren 2021 og sendt til godkjenning hos Arkivverket juni 2021. Per 24.juni 2021 avventer vi fortsatt godkjenning fra Arkivverket. Planen legges ved her. 

Laster...